• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 11/2018

Trzyletni plan finansowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis SA (?Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Trzyletni Plan Finansowy (?Plan?) na lata 2018-2020. Zatwierdzenie Planu w terminie do 30 września 2018 roku było warunkiem przyznawania Warrantów serii A-D, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki. Program Motywacyjny został uchwalony w dniu 22 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (komunikat ESPI 7/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku).
Podstawowe założenia przyjętego Planu:
- przychody netto ze sprzedaży w 2018 roku ? 2.722 tys. zł,
- EBITDA w 2018 roku ? 741 tys. zł,
- przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku ? 3.062 tys. zł,
- EBITDA w 2019 roku ? 912 tys. zł,
- przychody netto ze sprzedaży w 2020 roku ? 3.521 tys. zł,
- EBITDA w 2020 roku ? 1.150 tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-10-01 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-10-01 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu