• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 8/2018

Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości, listę akcjonariuszy, którzy posiadali, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 roku.

Ogólna liczba głosów na tym ZWZ: 727.745

1. Akcjonariusz: Wojciech Kuryłek
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji/głosów: 287.533
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 39,51%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 25,00%

2. Akcjonariusz: Artur Sierant
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji/głosów: 188.586
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,91%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,40%

3. Akcjonariusz: Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji/głosów: 93.662
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,87%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 8.14%

4. Akcjonariusz: Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji/głosów: 47.999
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,60%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4.17%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-06-22 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-06-22 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu