• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 4/2017 (2017-06-30)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 30 czerwca 2017 roku:
- Artur Sierant - 168.387 akcji/głosów, co stanowiło 36,31% głosów na tym ZWZ oraz 14,64 % w ogólnej liczbie głosów,
- Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - 90.224 akcji/głosów, co stanowiło 19,46% głosów na tym ZWZ oraz 7,85% w ogólnej liczbie głosów,
- Orkun Barin - 70.000 akcji/głosów, co stanowiło 15,10% głosów na tym ZWZ oraz 6,09% w ogólnej liczbie głosów,
- Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - 47.999 akcji/głosów, co stanowiło 10,35% głosów na tym ZWZ oraz 4,17% w ogólnej liczbie głosów,
- Grażyna Szymanek - 35.000 akcji/głosów, co stanowiło 7,55% głosów na tym ZWZ oraz 3,04% w ogólnej liczbie głosów,
- Elmwart 12 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 33.754 akcji/głosów, co stanowiło 7,28% głosów na tym ZWZ oraz 2,94% w ogólnej liczbie głosów,
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy. Ogólna liczba głosów uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 463.711 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
0000-00-00 Artur Sierant Prezes Zarządu
0000-00-00 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu