• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

EBI - Raport bieżący nr 11/2018 (2018-10-02)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis SA

Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”)z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 02 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z żądaniem Akcjonariusz przekazał Spółce wnioskowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Akcjonariuszem, który przedstawił ww. żądanie jest Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, która zgodnie z dokumentacją załączoną do żądania na dzień jego przedstawienia posiadała 93.906 akcji Spółki, reprezentujących 8,16% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 października 2018 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

W załączeniu żądanie zwołania, pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-10-02 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-10-02 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu