• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

EBI - Raport bieżący nr 15/2017 (2017-12-15)

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018

Zarząd spółki Notoria Serwis SA informuje, że podpisana została umowa z firmą Global Audit Partner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018. Firma Global Audit Partner sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3106. Jej wyboru jako audytora dla Spółki dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2017-12-15 Artur Sierant Prezes Zarządu
2017-12-15 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu